Nr 1 wśród producentów palet

Zapytania ofertowe

POIR Działanie 1.1.1

08.2017Zawiadomienie o wyborze ofert

PalettenWerk Kozik Spółka Jawna zawiadamia, że w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 12/2017 z dn. 23.08.2017 r. dokonał wyboru ofert złożonych przez Oferentów.

Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofert

08.2017Zawiadomienie o wyborze ofert

PalettenWerk Kozik Spółka Jawna zawiadamia, że w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 9/2017 z dn. 25.07.2017 r. dokonał wyboru ofert złożonych przez Oferentów.

Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofert

08.2017Zapytanie ofertowe PalettenWerk

Zapytanie ofertowe nr 12/2017 z dn. 23.08.2017 r. na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe z załącznikami (PDF)
Zapytanie ofertowe z załącznikami (Word)

07.2017Zapytanie ofertowe PalettenWerk

Zapytanie ofertowe nr 9/2017 z dn. 25.07.2017 r. na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe z załącznikami (PDF)
Zapytanie ofertowe z załącznikami (Word)

06.2017Zawiadomienie o wyborze ofert

PalettenWerk Kozik Spółka Jawna zawiadamia, że w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2017 z dn. 23.05.2017 r. dokonał wyboru ofert złożonych przez Oferentów.

Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofert

05.2017Zapytanie ofertowe PalettenWerk

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dn. 23.05.2017 r. na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych

 

RPOWŚ Działanie 2.5

08.2017Wynik przeprowadzonego postępowania

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 sierpnia zakończono procedurę wyboru wykonawcy na zakup wraz z dostawą oprogramowania do obsługi RFID wraz z modułem handlowym oraz panelem kontrahenta/ klienta.

Wynik przeprowadzonego postępowania » pobierz plik

08.2017Wynik przeprowadzonego postępowania

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 sierpnia zakończono procedurę wyboru wykonawcy na zakup wraz z dostawą czytnika RFID.

Wynik przeprowadzonego postępowania » pobierz plik

07.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 26.07.2017 r. na dostawę Czytnika RFID.

Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe z załącznikami (PDF)
Zapytanie ofertowe z załącznikami (Word)

07.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 26.07.2017 r. na zakup wraz z dostawą oprogramowania do obsługi RFID wraz z modułem handlowym oraz panelem kontrahenta/ klienta.

Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe z załącznikami (PDF)
Zapytanie ofertowe z załącznikami (Word)

07.2017Informacja o uniważnieniu postępowania

Działając na podstawie podpisanej umowy nr RPSW.02.05.00-26-0309/16 Beneficjent unieważnia postępowania nr 1/2017/RPOWŚ/PALKO oraz 2/2017/RPOWŚ/PALKO z uwagi na zmianę parametrów planowanego do zakupu urządzenia oraz oprogramowania.

Plik do pobrania: Informacja o uniważnieniu postępowania » pobierz plik

05.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 24.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą Czytnika RFID

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe

05.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 19.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą Oprogramowania do obsługi RFID wraz z modułem handlowym oraz panelem kontrahenta/ klienta

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe

08.2016Wynik przeprowadzonego postępowania

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 sierpnia zakończono procedurę wyboru wykonawcy na dostawę linii do produkcji palet DHP z półautomatycznym montażem palet, automatycznej maszyny montującej profile metalowe oraz linii do wprasowywania falistej taśmy metalowej.

Wynik przeprowadzonego postępowania » pobierz plik

08.2016Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na linię do produkcji palet DHP z półautomatycznym montażem palet, automatyczną maszynę montującą profile metalowe oraz linię do wprasowywania falistej taśmy metalowej.

Zaproszenie do złożenia oferty » pobierz plik

agencja marketingowa LAP development
Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki. Rozumiem