Nr 1 wśród producentów palet

RPOWŚ Działanie 2.5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II. Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Nazwa Beneficjenta: Palko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji w firmie Palko”

Wartość projektu: 2 002 795,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 888 505,25 zł

Opis projektu

Projekt zakłada wprowadzenie zmian produktowych, technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych o charakterze innowacyjnym. Wyszczególnione zmiany spowoduje zakup zaawansowanych nowych technologii oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla osi priorytetowej RPO WŚ 2014-2020 oraz z celem działania. Celem szczegółowym działania 2.5 jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Wydatki w projekcie obejmują: linię produkcyjną do palet DHP z półautomatycznym montażem palet, automatyczną maszynę montującą profile metalowe, linie do wprasowywania falistej taśmy metalowej, czytnik RFID oraz zakup oprogramowania.

Rezultatem bezpośrednim projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej, wprowadzenie innowacji produktowej, wprowadzenie innowacji nietechnologicznych oraz wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie.

Produktem projektu są inwestycje prywatne w wysokości 1 114 290,42 zł uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstwa (dotacje).

Okres realizacji projektu: 01.08.2016-30.06.2017.

agencja marketingowa LAP development
Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki. Rozumiem