Nr 1 wśród producentów palet

POIR Działanie 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: PalettenWerk Kozik Spółka Jawna

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna”

Wartość projektu: 15 766 508,57 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9 113 867,55 zł

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna, która zostanie następnie wdrożona we własnej działalności gospodarczej znacząco poprawiając poziom innowacyjności PalettenWerk Kozik Spółka Jawna, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R projektu.

Nowa technologia będzie się charakteryzować właściwościami znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie.

Budynki wykonane według własnej technologii z drewna klejonego warstwowo poprzecznie: wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna, czysta-sucha technologia wznoszenia obiektów, wysoka energooszczędność, szczelność, rekordowo niskie koszty użytkowania budynku, znaczna pojemność cieplna i wilgotnościowa.

Zastosowanie złączy podatnych w konstrukcjach drewnianych: możliwość redukcji pików koncentracji, bezpieczne przenoszenie obciążeń, odporność na działanie wilgoci, nowa jakość konstrukcji drewnianych i rozszerzenie możliwości eksploatacyjnych poza dotychczasowe ograniczenia, eliminacja łączników stalowych.

Prefabrykacja drewna klejonego warstwowo poprzecznie: idealna jakość dzięki produkcji w fabryce – trwałość, naturalność i estetyka. Szybka produkcja i montaż: produkcja w ciągu 4 tygodni, montaż w ciągu 10 dni.

Budynki oferowane modułowo: konkurencyjna cena, optymalne wykorzystanie materiałów na poszczególne elementy konstrukcji i wykończenia, przemyślana forma architektoniczna. Osiągnięcie powyższych cech innowacyjnej technologii będzie możliwe poprzez przeprowadzenie prac B+R w dwóch etapach.

Etap 1: przeprowadzenie szeregu symulacji dynamicznych, symulacje komputerowe mające na celu wyznaczenie optymalnych rozwiązań materiałowych oraz geometrycznych z uwzględnieniem założonych warunków klimatycznych, prace nad opracowaniem węzłów konstrukcyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów.

Etap 2: Opracowanie w pełni funkcjonalnych prototypów innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.

agencja marketingowa LAP development
Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki. Rozumiem