Ciągły rozwój i doskonalenie

Aktualności

03.2019Największy producent palet Düsseldorf w Polsce

Produkcja palet Dusseldorf w PalettenWerk osiągnęła poziom 75 tys. sztuk miesięcznie - jesteśmy największym producentem palet tego typu w Polsce i jednym z największych w Europie. Firma zdobyła tę pozycję w zaledwie nieco ponad 2 lata od uruchomienia produkcji i cały czas inwestuje w dalszy rozwój. Tylko w ostatnich miesiącach na potrzeby wytwarzania palet Düsseldorf w zakładach w Jordanowie została otwarta nowa malarnia, wdrożono też zautomatyzowaną produkcję blatów.
Wysokie zapotrzebowanie rynkowe na palety DHP wynika m.in. z ich właściwości użytkowych – palety przeznaczone są zarówno do transportu jak i do sprzedaży, a brak konieczności przeładunku towaru na inny nośnik, umożliwia redukcję liczby operacji w całym procesie logistycznym.

03.2019Strefa wjazdu w zakładzie w Jordanowie

W marcu w zakładzie w Jordanowie oddano do użytku nowy budynek biurowy o powierzchni 60 m2. Zapewnia komfortowe warunki pracy dla 4 osób obsługujących realizację przyjęć i wydań z magazynu. Jest to pierwszy etap prac nad przeorganizowaniem strefy wjazdowej, która ma usprawnić wewnętrzne procesy logistyczne w odpowiedzi potrzeby wynikające z rosnącej sprzedaży oraz rozwoju firmy.

02.2019Nowe suszarnie – lepsza ochrona środowiska

Nowe suszarnie zostały oddane i uruchomione w zakładach PalettenWerk w Jordanowie. Efektem inwestycji będzie przede wszystkim dalsza poprawa parametrów oddziaływania na środowisko – nowe urządzenia z funkcją odzysku ciepła zastąpiły wyłączone z użytkowania suszarnie starszego typu.

09.2018Rozbudowa wiat magazynowych w Palko

Zakończona została rozbudowa wiaty magazynowej przeznaczonej do przechowywania palet. Dodatkowe 600 m2 powierzchni magazynowej uzyskane dzięki inwestycji pozwoli na utrzymanie wyższego stanu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym Palko. Zapas ten umożliwi skrócenie czasu realizacji zamówienia klienta.

08.2018Instalacja nowej maszyny do produkcji palet specjalnych

W sierpniu w PalettenWerk uruchomiona została nowa maszyna przeznaczona do produkcji palet specjalnych. Nowoczesne urządzenie hiszpańskiej marki CAPE dysponuje 3 zbijarkami i osiąga wydajność do 3 tys. palet na zmianę. Szybkoprzezbrajalna linia pozwala na efektywną produkcję krótkich serii palet specjalnych – realizowanych zgodnie z indywidualnymi wytycznymi klienta.
Inwestycja w urządzenie umożliwia dalszy rozwój jednej z rynkowych przewag PalettenWerk, jaką jest „mass customization” – możliwość produkcji palet według indywidualnych specyfikacji przy jednoczesnej znaczącej redukcji kosztu jednostkowego.

08.2018Opakowanie drewniane „Paleta 4.0” dedykowane dla środowiska Industry 4.0

Palko Sp. z o.o. otrzymała z PARP dofinansowanie w wysokości 21 302 862 zł na realizację projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie, w ramach systemu EPAL, innowacyjnego produktu - „Palety 4.0”.
Paleta 4.0 ma stanowić nowoczesny nośnik ładunków, który można automatycznie śledzić i kontrolować. Dzięki temu paleta staje się jednocześnie nośnikiem informacji. Elementem projektu jest również opracowanie elektronicznego systemu identyfikacji palet oraz zarządzania informacjami generowanymi poprzez obrót paletowy.
Udział w tym projekcie potwierdza pozycję PalettenWerk jako lidera polskiego rynku palet EPAL, nie tylko pod względem liczby wytwarzanych produktów, ale również innowacyjności. Firma bierze czynny udział w wyznaczaniu nowych standardów na rynku palet oraz wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań.

07.2018Większe możliwości utrzymywania puli palet gotowych

Kolejna rozbudowa wiat magazynowych na palety gotowe została zakończona w zakładach w Jordanowie. Powiększone zdolności magazynowe umożliwią PalettenWerk dalszy rozwój usług dodatkowych – w tym przypadku utrzymywania stanów magazynowych gotowych wyrobów na potrzeby klientów. Rozwiązanie takie pozwoli skrócić czas oczekiwania na realizację zamówienia.

10.2017Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Firma PalettenWerk Kozik Sp.j. otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Sp. j.” Projekt został nagrodzony w kategorii Innowacyjna Firma.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, przyznawana w ramach II Forum Inteligentnego Rozwoju, jest prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów nastawionych na przyszłość, podejmujących nowe wyzwania i stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Wybór laureatów odbywa się w oparciu o projekty i inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych oraz budżetu własnego. Jednym z głównych kryteriów jest dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.

10.2017Piszą o nas...

...w serwisie Onetu poświęconym Funduszom Europejskim: Jak przekuć pomysł na pieniądze?

10.2017Nowe komory suszarnicze o pojemności 9 tys. palet Epal

W Palettenwerk uruchomiono trzy kolejne komory suszarnicze o pojemności 9 tys. palet Epal. Producentem suszarni jest renomowana firma Muhlbock. Po zakończeniu inwestycji łączne moce suszenia w zakładach PalettenWerk i Palko wzrosły do 70 tys. palet Epal jednorazowego wsadu. Pozwala to na wysuszenie ponad 8 mln palet w ciągu roku. Takie możliwości produkcyjne potwierdzają pozycję PalettenWerk jako lidera i największego producenta palet w Polsce.

10.2017Wymiana wózków gazowych na wózki elektryczne

W PalettenWerk uruchomiono zmodernizowaną, ekologiczną i bezpieczną ładownię akumulatorową dla wózków widłowych. Inwestycja jest związana z kontynuacją procesów wymiany wózków gazowych na wózki elektryczne, bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. W tym momencie w PalettenWerk pracuje już 10 nowoczesnych wózków widłowych renomowanej marki Still.

10.2017Nagroda dla pracowników Palko

W ramach podziękowania za duże zaangażowanie i wzorową postawę, spółka Palko ufundowała wybranym pracownikom fizycznym weekend w hotelu SPA.

10.2017Spotkanie integracyjne kierownictwa PalettenWerk i Palko

W miejscowości Murzasichle odbyło się spotkanie integracyjne kadry kierowniczej PalettenWerk i Palko. Uczestnicy spotkania bawili się wspólnie podczas kolacji a następnego dnia wybrali się na wycieczkę górską, w czasie której pokonali trasę 17 km przechodząc przez Rusinową Polanę.

10.2017Biznes Liga - piłkarski debiut PalettenWerk

W połowie października PalettenWerk zadebiutuje w piłkarskiej Biznes Lidze. Firmowa drużyna liczy 16 zawodników, starty rozpoczynamy od poziomu III ligi. Biznes Liga jest organizatorem rozgrywek piłkarskich i siatkarskich dla firm, obecnie bierze w nich udział prawie 160 zespołów reprezentujących największe przedsiębiorstwa z Krakowa i okolic.

09.2017O innowacjach PalettenWerk w Pulsie Biznesu

"Od palet do budowy prefabrykowanych domów modułowych" - pod takim tytułem ukazał się w Pulsie Biznesu z 29 września artykuł o PallettenWerk Kozik i prowadzonych przez firmę pracach badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna.
Artykuł jest dostępny również w serwisie internetowym Pulsu Biznesu w sekcji Rzecz o Innowacjach link do artykułu.

07.2017Pikniki firmowe PalettenWerk i Palko

W lipcu odbył się piknik PalettenWerk, w którym wzięli udział pracownicy wraz z rodzinami - blisko 300 osób. Podczas imprezy zostały zorganizowane liczne atrakcje dla dzieci, w tym konkursy z nagrodami. Również w lipcu miał miejsce piknik Palko, w czasie którego zostały wręczone nagrody - weekendowe pobyty w SPA, dla wyróżniających się pracowników.

06.2017Wsparcie dla DPS Zgromadzenia Panien Prezentek

W czerwcu 2017, dzięki pomocy finansowej PalettenWerk, odnowione zostały dwa pokoje w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jordanowie. To początek współpracy PalettenWerk z siostrą dyrektor Bronisławą ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek, które prowadzi Dom. Misją DPS jest edukacja, integracja społeczna, terapia oraz rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia podopiecznych.

06.2017Perspektywy rozwoju systemu Epal

W dniu 22.06.2017 odbyło się posiedzenie Grupy ds. Strategii Epal, w którym wziął udział Pan Jarosław Maciążek reprezentujący największego polskiego producenta palet, jakim jest PalettenWerk. Obrady dotyczyły perspektyw rozwoju systemu Epal w najbliższych 10 latach. Omawiano również rolę i obowiązki Komitetów Narodowych Epal.

05.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 24.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą Czytnika RFID

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe

05.2017Zapytanie ofertowe PalettenWerk

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dn. 23.05.2017 r. na potrzeby realizacji projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Spółka Jawna

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych

05.2017Zapytanie ofertowe Palko

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWŚ/PALKO z dn. 19.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą Oprogramowania do obsługi RFID wraz z modułem handlowym oraz panelem kontrahenta/ klienta

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe

03.2017Najnowocześniejsza w Europie linia do produkcji palet DHP

W zakładzie Palko zakończono instalację najnowocześniejszej w Europie linii do produkcji palet Dusseldorf. Producentem linii jest renomowana firma niemiecka MBA. Linia posiada zdolności produkcyjne na poziomie 1000 szt. palet w ciągu 8 godzin pracy. Urządzenie gwarantuje niespotykane do tej pory parametry w zakresie jakości wytworzonych produktów. Uruchomienie linii produkcyjnej o parametrach jakościowych na nieosiągalnym do tej pory poziomie, było możliwe dzięki bliskiej współpracy zespołu PalettenWerk oraz MBA i zaowocowało wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami procesowymi i produktowymi.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Informacje o projekcie »

01.2017Zautomatyzowana linia do malowania palet

W zakładzie Palko uruchomiono zautomatyzowaną linię do malowania palet. Wydajność linii to 4 tys. palet na 8 godzin pracy. Dzięki wdrożeniu linii, firma PalettenWerk znacząco zwiększyła swoje możliwości produkcyjne w zakresie palet wymagających malowania. Ma do szczególne znacznie w przypadku dostaw palet do zamkniętych pooli paletowych. Malarnia jest skonstruowana jako zamknięta komora z wydajnym system filtracji. Dzięki temu oddziaływanie malarni na środowisko jest zredukowane do minimum. Co więcej, operator malarni podczas pracy znajduje się poza komorą malowania, dzięki czemu wyeliminowane zostały czynniki zagrożenia na tym stanowisku pracy.

09.2016Nowy budynek biurowy Palko

W Palko oddano do użytku nowy budynek biurowy o powierzchni użytkowej ponad 250 m2. Ma zapewnić zespołowi Palko komfortowe warunki pracy i sprzyjać wzrostowi efektywności. W trosce o środowisko naturalne, budynek został zrealizowany w technologii energooszczędnej.

09.2016Konferencja zespołu Palko i PalettenWerk

W zakładzie Palko odbyła się konferencja z udziałem członków zespołu Palko i PalettenWerk. Jej celem było omówienie aktualnej sytuacji firmy oraz integracja zespołu.

08.2016Zakończono wdrożenie systemu ERP dla grupy PalettenWerk

W wrześniu dokonano odbioru nowego, w pełni zintegrowanego systemu ERP dla grupy PalettenWerk. System działa w firmie od 01.01.2016. Zapewnia centralizację i dynamiczne planowanie zaopatrzenia, łańcucha dostaw, produkcji oraz sprzedaży. Umożliwia pełną identyfikację materiałów i produktów oraz śledzenie wszystkich procesów magazynowych. Funkcją nowego systemu ERP jest również raportowanie wyników we wszystkich obszarach działalności PalettenWerk.
Wdrożenie systemu zoptymalizowało mapę procesów i zwiększyło efektywność rozdziału i kontroli zadań w ramach organizacji. Pozwalają to sprawniej obsługiwać Klientów oraz dostarczać produkty wysokiej jakości i zawsze na czas.

06.2016Jarosław Maciążek członkiem zarządu Palko

W dowód uznania dla dokonań oraz wkładu w rozwój firmy, Pan Jarosław Maciążek został powołany na członka zarządu spółki Palko.

05.2016Program finansowania dostawców Palko

Wdrożony został system finansowania dostawców dla zakładu produkcyjnego Palko. Umożliwia on uzyskanie zapłaty za dostarczone towary nawet na drugi dzień po wystawieniu faktury, co znacząco poprawia płynność finansową dostawców. Program finansowania dostawców działa od października 2015 r. w PalettenWerk, gdzie okazał się sukcesem - w marcu wysokość limitu dla dostawców została podniesiona o 50%. Teraz także dostawcy Palko mogą uzyskać zapłatę za dostarczony towar niemal natychmiast po dostawie.

04.2016Rejestracja znaku towarowego PalettenWerk

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał PalettenWerk prawo ochronne na znak towarowy. Celem rejestracji było zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej znakowi o ugruntowanej już pozycji rynkowej oraz zapobieganie potencjalnym naruszeniom praw PalettenWerk ze strony osób trzecich.

01.2016Linia do produkcji palet Dusseldorf

W zakładach Palko uruchomiono linię do produkcji palet Dusseldorf. Najwyższa jakość palet Dusseldorf została potwierdzona poprzez pozytywne odbiory najważniejszych klientów. Nowoczesne gniazdo produkcyjne pozwala na realizację całego procesu produkcji jako przepływ jednej sztuki, dzięki czemu eliminowane są wszelkie marnotrawstwa i zapewniona zostaje najwyższą jakość produktu gotowego.

01.2016Odpowiedzialne pozyskiwanie surowca – certyfikat PEFC

Wszystkie produkty PalettenWerk wytwarzane są z surowców pochodzących z terenów leśnych zagospodarowanych w sposób zrównoważony i powstają z poszanowaniem standardów ekologicznych, społecznych oraz etycznych. W grudniu 2015 PalettenWerk uzyskał certyfikat PEFC potwierdzający, że system kontroli pozyskania surowca drzewnego spełnia surowe wymagania, a firma jest w stanie prześledzić jego pochodzenie aż do miejsca pozyskania w lesie. Analogiczną możliwość uzyskują odbiorcy certyfikowanych palet PalettenWerk. PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa, a jej certyfikat stanowi potwierdzenie zaangażowania PlettenWerk we wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej.

12.2015Skrzydła Biznesu: wyróżnienie dla Palko

Jeden z naszych zakładów produkcyjnych - Palko Sp. z o.o. w Gniewięcinie, zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu Skrzydła Biznesu organizowanym cyklicznie przez wydawcę „Dziennika Gazety Prawnej", INFOR Biznes Sp. z o.o. (w kategorii firmy średnie, region: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie). Celem rankingu jest wyróżnienie i promocja godnych zaufania oraz osiągających dobre wyniki finansowe firm z sektora MSP. Wysoka lokata Palko potwierdza spełnienie tych kryteriów - wiarygodność, innowacyjność oraz rozwój firmy.

12.2015Potwierdzenie utrzymania systemu jakości ISO

Audity systemu ISO przeprowadzone na początku miesiąca w PalttenWerk oraz Palko zakończyły się sukcesem. W wyniku oceny systemu zarządzania w obydwu firmach, Komitet Techniczny CSQ podjął decyzję o utrzymaniu certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

10.2015Program finansowania dostawców

Zakończone zostało wdrożenie programu finansowania dostawców PalettenWerk, umożliwiające im uzyskanie zapłaty za dostarczone towary nawet na drugi dzień po wystawieniu faktury. Celem jest poprawa płynności finansowej dostawców oraz zapewnienie jak najbardziej komfortowych warunków współpracy z PalettenWerk. Finansowanie odbywa się na zasadzie preferencyjnego kredytu dla dostawcy, przyznawanego na atrakcyjnych warunkach finansowych, bez konieczności przedstawiania danych finansowych oraz zabezpieczeń. Program obejmuje wszystkich dostawców tj. tartaki, firmy transportowe, dostawcy części oraz urządzeń.

09.2015Konferencja kadry zarządzającej Palettenwerk i Palko

Hasło „Jeden Zespół” stanowiło motyw przewodni konferencji kadry zarządzającej zakładów Palettenwerk i Palko, która odbyła się we wrześniu w Głogoczowie pod Krakowem. Głównym celem konferencji było lepsze poznanie się współpracujących ze sobą menedżerów z zakładów Palettenwerk w Jordanowie oraz Palko w Gniewięcinie. Część oficjalna poświęcona została osiągnięciom ostatnich trzech lat. Głos zabrali właściciele firmy oraz szefowie poszczególnych działów. Cel części nieoficjalnej stanowiła dalsza integracja „Jednego Zespołu”.

07.2015Wzrost łącznych mocy suszenia palet do 60.000 szt.

Dzięki kolejnej, zrealizowanej w lipcu 2015 inwestycji, łączne możliwości suszenia w zakładach Palettenwerk i Palko wzrosły do poziomu 60 tys. sztuk jednorazowego wkładu palet EPAL.W zakładzie Palko zostały uruchomione wydajne i przyjazne środowisku komory suszarnicze Mühlbock o łącznym jednorazowym wkładzie 5650 szt. Suszarnie posiadają w pełni zautomatyzowane sterowanie oraz możliwość odzysku ciepła, co pozwala na redukcję kosztów oraz pozytywne oddziaływanie na środowisko.

06.2015Jarosław Maciążek Wiceprezesem EPAL

Mamy zaszczyt poinformować, że dyrektor ds. sprzedaży w Palettenwerk, Pan Jarosław Maciążek, został Wiceprezesem Polskiego Komitetu Narodowego EPAL. Wybór nowego zarządu miał miejsce podczas corocznego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 26 czerwca 2015 r. w Sopocie. Aktywna działalność w polskich oraz europejskich strukturach EPAL umożliwia firmie PalettenWerk współtworzenie zasad obrotu oraz kontroli jakości palet i jednocześnie potwierdza pozycję Palettenwerk jako lidera na polskim rynku palet drewnianych.

05.2015Nowoczesny piec do spalania biomasy

W Palko oddano do użytku piec do spalania biomasy renomowanego austriackiego producenta – firmy Kohlbach. Nowoczesny piec o mocy 2 MW, pozwala na efektywne pozyskiwanie energii cieplnej. Jest to kolejna inwestycja wspierająca odpowiedzialne gospodarowanie energią i ochronę środowiska. Dzięki niej łączna moc instalacji do spalania biomasy w zakładach Palko i Palettenwerk wzrosła do 11 MW.

04.2015System znakowania palet drewnianych

W zakładach Palettenwerk oraz Palko wprowadzony został system znakowania palet umożliwiający dokładane określenie, kiedy, przez kogo i na której maszynie wyprodukowane zostały poszczególne palety. Wdrożenie systemu ma na celu podwyższenie standardów kontroli jakości produkcji palet drewnianych. Ułatwia też przepływ produktów w magazynie z zachowaniem zasady FIFO.

03.2015Warsztaty „SMED – skracanie czasu przezbrojeń”

W zakładzie produkcyjnym Palko rozpoczął się cykl warsztatów: „SMED – skracanie czasu przezbrojeń”, przeznaczony dla operatorów maszyn oraz kadry zarządzającej w dziale produkcji. Celem warsztatów, realizowanych pod nadzorem zewnętrznego konsultanta, jest minimalizacja kosztów związanych z przezbrojeniami maszyn. Cykl warsztatów rozplanowano na 8 miesięcy.

09.2014Zakończony remont biur, nowy sekretariat

Ukończony został remont drugiego skrzydła budynku biurowego Palettenwerk w Jordanowie. Do użytku oddany został między innymi nowy sekretariat. Wyższy standard pomieszczeń podnosi komfort Klientów i pracowników firmy oraz umożliwia stworzenie nowych stanowisk pracy dla stale powiększanej kadry.

09.2014Szkolenie "Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją"

W odpowiedzi na stały rozwój przedsiębiorstwa i rosnący wolumen produkcji, kadra kierownicza Palettenwerk wzięła udział w szkoleniu dotyczącym efektywnego planowania i zarządzania produkcją. Jego wynikiem ma być dalsza optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz doskonalenie własnych umiejętności.

08.2014Odnowienie certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO

Firma Palettenwerk odnowiła certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorized Economic Operator), który zapewnia szybszą i bezpieczniejszą wymianę handlową dzięki realizacji dostaw w ścisłej współpracy z administracją celną. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO jest respektowany na terenie UE i potwierdza przestrzeganie przez Palettenwerk wymogów celnych, zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi oraz wypłacalność, a także odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Podstawą prawną certyfikatu AEO jest Rozporządzenie Parlamentu i Rady WE nr 648/2005, które weszło w życie 1 stycznia 2008 roku.

06.2014Poszerzony wjazd i nowe parkingi – dla Klientów i pracowników

Poszerzony wjazd na teren zakładu Palettenwerk w Jordanowie oraz nowe miejsca parkingowe dla samochodów TIR oczekujących na załadunek gwarantują większą wygodę naszych odbiorców i są odpowiedzią na stale rosnący ruch w naszym zakładu produkcyjnym. W trosce o komfort naszych pracowników oddany został do użytku dodatkowy parking dla samochodów osobowych.

05.2014Nowoczesna linia produkcyjna w zakładach Palko

W zakładach produkcyjnych Palko w Gniewęcinie uruchomiona została kolejna linia produkcyjna firmy Erba zapewniająca pełną automatyzację oraz wysoką wydajność produkcji palet - do 400 sztuk na godzinę. Jest to najnowocześniejsza i najbardziej wydajna ze wszystkich 7 linii produkcyjnych w zakładach Palko i Palettenwerk, przystosowana do produkcji zarówno palet standardowych, jak i nietypowych, w tym palet z zamkniętym spodem. Nowa linia umożliwia produkcję dużej liczby palet wysokiej jakości w krótkim czasie a tym samym zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na dobry produkt i jak najszybszą dostawę.

03.2014Oszczędność energii: nowy ekologiczny kocioł Kohlbach

Miesiąc po uruchomieniu nowych ekologicznych suszarń zakończona została kolejna inwestycja wspierająca odpowiedzialne gospodarowanie energią i ochronę środowiska przez Palettenwerk. Uruchomiony został bardzo wydajny eko-kocioł Kohlbach o mocy 3,5 MW spalający odpady drzewne, wyposażony w dodatkowy system odzysku energii cieplnej ze spalin (do 500kW). Jego zastosowanie powiększy możliwości suszenia palet przy jednoczesnych znacznych oszczędnościach energii.

02.2014Szkolenie dotyczące zarządzania jakością wg ISO 9001

Szkolenie kierownictwa Palettenwerk z zakresu funkcjonowania systemu ISO 9001:2000 przeprowadzone zostało w ramach stałego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością. Jego głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych procesów: produkcji palet, dostaw i obsługi klienta oraz dążenie do stałej poprawy ich jakości.

02.2014Innowacyjne ekologiczne suszarnie palet

Na terenie zakładu w Jordanowie uruchomione zostały nowe ekologiczne suszarnie firmy Mühlböck składające się z trzech komór o łącznej wydajności suszenia wynoszącej 15 tys. sztuk palet EPAL. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe suszarnie w Palettenwerk, nowe komory posiadają możliwość odzysku ciepła wyrzucanego powietrza, natomiast innowacyjnym elementem jest opcja sterowania obrotami wentylatorów. Pozwala ona na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o kolejne 30%. Zwiększone w wyniku tej inwestycje łączne możliwości suszenia palet w zakładzie w Jordanowie osiągnęły 40 tys. sztuk w jednym pełnym cyklu.

01.2014Ekologiczne wózki widłowe

Do obsługi magazynu Palettenwerk wprowadzone zostały 4 nowe, ekologiczne wózki widłowe matki Still. Wybór nowoczesnych wózków zasilanych energią elektryczną jest wyrazem naszej dbałości o warunki pracy w naszych zakładach oraz troski o środowisko.

01.2014Nowa wiata magazynowa

Kolejny etap rozbudowy magazynu w zakładzie w Jordanowie został zakończony oddaniem nowej wiaty magazynowej. Polepszone warunki składowania palet pozwolą na dalszą optymalizację logistyki zaopatrzenia naszych klientów.

10.2013Nowe biura w Jordanowie

Na terenie zakładu w Jordanowie oddano do użytku nowe pomieszczenia biurowe. Zostały one wykonane w wysokim standardzie i przeznaczone będą dla pracowników działu produkcji, zakupów, utrzymania ruchu i logistyki. Inwestycja w nowe biura to odpowiedź na rosnącą liczbę pracowników obsługujących coraz większy wolumen produkcji i sprzedaży realizowany przez firmę PalettenWerk.

09.2013Zakończenie remontu biur Palettenwerk w Jordanowie

Zakończony został remont biurowca Palettenwerk w Jordanowie. Nowe pomieszczenia dla działu produkcji, zaopatrzenia, utrzymania ruchu i sprzedaży poprawią komfort naszych pracowników i umożliwią powiększenie kadry Palettenwerk.

09.2013Przekształcenie prawne firmy

Aby móc sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów, stale powiększamy zasoby produkcyjne i logistyczne, udoskonalamy procesy realizacji zamówień, a także dokonujemy zmian organizacyjnych. W celu zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków współpracy nastąpiło przekształcenie firmy Zakład Produkcyjno-Handlowy PALETTENWERK Kazimierz Kozik w PALETTENWERK Kozik Spółka Jawna.

Zawiadomienie o przekształceniu prawnym firmy »

08.2013Kolejne inwestycje: ekologiczny piec

W ślad za budową suszarni rozpoczęła się inwestycja w piec firmy Kohlbach. Piec o mocy 4 MW jest przystosowany do spalania odpadów drzewnych i posiada odzysk ciepła ze spalin. Efektem inwestycji będą znaczne oszczędności energii oraz większe możliwości suszenia palet. Inwestycja finansowana jest przy wykorzystaniu kredytu energetycznego. Planowane zakończenie inwestycji w piec i suszarnię to styczeń 2014. Oba projekty w bardzo dużym stopniu przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego i są dowodem dużego zaangażowania firmy PalettenWerk w działalność CSR.

07.2013Rozbudowa magazynu – miejsce na dodatkowe 40 tys. palet

W zakładzie produkcji palet Palko w Gniewęcinie ukończona została nowa wiata magazynowa o pojemności 40 tys. sztuk palet. Zwiększone zdolności magazynowe Palko pozwolą na sprawną obsługę rosnącego wolumenu zamówień oraz utrzymanie wysokiej terminowości i elastyczności dostaw palet.

06.2013Nowe inwestycje: ekologiczna suszarnia

Firma PalettenWerk dokonała zakupu 1ha dodatkowej powierzchni przeznaczonej pod nowe inwestycje. Pierwszą inwestycją jest instalacja ekologicznej suszarni firmy Mühlböck posiadającej, podobnie jak wszystkie pozostałe suszarnie w Palettenwerk, odzysk ciepła wyrzucanego powietrza. Innowacyjnym elementem suszarni jest sterowanie obrotami wentylatorów, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną o dodatkowe 30%. Suszarnia składa się z 3 komór o łącznej wydajności 15.000 palet Epal. Po ukończeniu inwestycji łączne możliwości suszenia palet w zakładzie w Jordanowie wyniosą 40.000 palet.

12.2012Automatyczna linia do znakowania palet

Ze względu na rosnące potrzeby rynku logistycznego w zakresie kontroli obrotu paletami, firma PalettenWerk uruchomiła automatyczną linię do znakowania palet zgodnie ze specyfikacją klienta. Zarówno konstrukcja i automatyka linii, jak również oprogramowanie sterujące zostały stworzone w całości przez inżynierów Palettenwerk.

11.2012Udoskonalenie procesu obsługi Klientów

W celu usprawnienia procesów związanych z rosnącą liczbą Klientów, firma PalettenWerk wprowadziła autorski system BOX umożliwiający komunikację i wymianę informacji pomiędzy pracownikami w czasie rzeczywistym. System, który oparty jest o rozwiązanie w chmurze (cloud computing), zdecydowanie przyspiesza proces obsługi Klientów.

07.2012Nowe suszarnie z odzyskiem ciepła

W miesiącu 2012 roku w Jordanowie uruchomione zostały dwie nowoczesne i bardzo wydajne suszarnie palet z jednoczesnym odzyskiem ciepła na potrzeby zakładu produkcyjnego. Dzięki tej inwestycji firma PalettenWerk znacząco zwiększyła możliwości suszenia palet, a także po raz kolejny wprowadziła rozwiązanie technologiczne wpierające ochronę środowiska naturalnego.

10.2011Nowy program nadzoru ubytków i strat

Firma PalettenWerk wdrożyła nowy program nadzoru ubytków i strat w procesie produkcji palet drewnianych. Program ten stanowi kolejne już usprawnienie w zakresie zarządzania produkcją, którego celem jest optymalizacja procesów, a także ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia surowców.

04.2011Certyfikat celny AEO

Firma PalettenWerk otrzymała certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorized Economic Operator), który zapewnia szybszą i bezpieczniejszą wymianę handlową dzięki realizacji dostaw w ścisłej współpracy z administracją celną. Podstawą prawną certyfikatu AEO jest Rozporządzenie Parlamentu i Rady WE nr 648/2005, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

04.2011Nowy system dostaw just-in-time

Od kwietnia 2011 roku w PalettenWerk działa nowy poszerzony system zarządzania dostawami, który obejmuje kompletny łańcuch dostaw, a w szczególności producentów surowca oraz wewnętrzne procesy logistyczne i produkcyjne. Dzięki nowemu systemowi PalettenWerk może realizować zamówienia Klientów jeszcze szybciej i jeszcze elastyczniej.

11.2010Nowa instalacja do odzysku energii

W centrali firmy PalettenWerk w Jordanowie uruchomiona została nowa instalacja do odzysku energii. Oszczędności w zużyciu energii dzięki tej inwestycji wynoszą około 30%. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane jako element polityki ochrony środowiska realizowanej konsekwentnie od wielu lat przez firmę PalettenWerk.

05.2010Nowy zintegrowany system zarządzania

Po kilkumiesięcznym wdrożeniu w firmie PalettenWerk uruchomiony został nowy system zarządzania klasy ERP. System integruje wszystkie procesy operacyjne zachodzące w firmie i pozwala jeszcze skuteczniej zarządzać realizacją produkcji i dostaw dla Klientów.

01.2010Nowa linia produkcyjna

Po kilkutygodniowym rozruchu w zakładzie w Jordanowie rozpoczęła produkcję nowa linia do produkcji palet drewnianych. Linia marki Erba jest najnowocześniejszą i najbardziej wydajną linią produkcyjną, której uruchomienie związane jest ze stałym wzrostem zamówień ze strony klientów obsługiwanych przez PalettenWerk.

09.2009„Złota Paleta” EPAL

PalettenWerk został uhonorowany przez Polski Narodowy Komitet EPAL prestiżową nagrodą "Złota Paleta". Stanowi ona wyraz uznania dla pozycji rynkowej PalettenWerk jako producenta palet EPAL oraz działań firmy w zakresie organizacji systemu obrotu paletowego w Polsce.

więcej
agencja marketingowa LAP development
Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki. Rozumiem